Bewonersparticipatie
EN de Buurt

Wijk- of dorpsgericht werken bestaat ruim 20 jaar in Nederland. EN de Buurt vindt dat de bewoners én ondernemers in die periode hebben bewezen dat ze het vertrouwen waard zijn en dat ze beschikken over veel eigen kracht en kunde.

Bewonersparticipatie of burgerkracht heeft nu meer aandacht dan het ooit gehad lijkt te hebben. De bewoners centraal stellen en hen verleiden zich in te zetten voor buurt, wijk of dorp.

Edwin Broekman heeft 15 jaar ervaring in het organiseren van bewoners­partici­patie. Vanuit een innerlijke overtuiging en motivatie kiest hij altijd voor een flexibele houding en toont hij respect en geeft hij vertrouwen. Edwin’s visie is dat je altijd handelt vanuit het perspectief van het individu.

Stimulerende rol

Hij laat los waar het kan en ondersteunt waar het moet. Edwin kiest er de ene keer voor bewoners op weg te helpen of te prikkelen door hen uit te dagen of uit te lokken initiatief te nemen.

Faciliterende rol

In een andere situatie maakt hij een bewonersinitiatief mogelijk , biedt hij ruimte of kijkt hij kritisch naar onnodige regels of andere obstakels vanuit organisaties (systeemwereld). Of hij trekt hij een stroef lopend proces vlot.

Coproductie of cocreatie

Wanneer sprake is van een situatie waarin gemeentes, corporaties of instellingen daadwerkelijk zeggenschap en macht delen met bewoners of ondernemers kiest Edwin voor coproductie of cocreatie. Hij brengt alle partijen bij elkaar om samen aan de slag te gaan met een agenda, prioriteiten en resultaten te bepalen en projecten te ontwikkelen en samen uit te voeren. Edwin vindt het belangrijk dat bij coproductie iedereen ook echt meedoet en ziet er op toe dat iedereen ook de kans en ruimte krijgt zijn of haar expertise of kwaliteit in te brengen.

Flexibele houding leidt tot resultaat

EN de Buurt (Edwin Broekman) heeft met deze houding en manier van werken  al veel tastbare resultaten met bewoners en ondernemers bereikt.