Leefbaarheid
EN de Buurt

Bewonersparticipatie of burgerkracht heeft nu meer aandacht dan het ooit gehad lijkt te hebben. Overheden en corporaties die zich genoodzaakt zien hun taken uit te voeren met minder geld en zich bezinnen op een andere rol en houding.

Een houding waarbij bewoners en ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd worden maatschappelijke initiatieven of voorzieningen in eigen beheer of regie op te pakken. Of een proces op gang te brengen van coproductie of cocreatie samen met bewoners of ondernemers in hun stad, dorp of buurt.

De basis op orde

Voor bewoners of ondernemers is er een basale vertrouwensrelatie nodig met de overheid, corporatie of organisatie. Wil je als overheid, corporatie of organisatie met succes een appèl doen op bewoners, dan zal de basis in wijken en buurten op orde moeten zijn. Bewoners zien zich dagelijks geconfronteerd met de openbare ruimte. Zij vinden het wezenlijk dat hun buurt schoon, heel en veilig is en dat sprake is van betrouwbare professionals. De aanpak van schoon, heel en veilig is een proces dat verder gaat dan alleen schoonmaken van wat vuil is, repareren wat kapot is en optreden tegen wie in overtreding is. Het gaat ook om de professional die een bewoner of ondernemer serieus neemt, naar hem of haar luistert, de ervaringsdeskundigheid van een bewoner goed benut, zich verplaatst in de logica van mensen in een dorp of buurt en effectief inspeelt op hun wensen en verwachtingen. En het helpt ook als je als professional laat zien dat je een “drive” hebt voor de buurt en de mensen, dat je op voor bewoners relevante momenten present bent en hen respecteert en in hun waarde laat.

Succesvolle leefbaarheidprojecten zijn daarom gericht op een echte vertrouwens­relatie en van daaruit het benadrukken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, ondernemers, pandeigenaren, overheden en maatschappelijke partijen. Het is een combinatie van afspraken maken, nakomen, zichtbaar zijn en resultaten laten zien.

EN de Buurt (Edwin Broekman) heeft met deze houding en manier van werken  al veel tastbare resultaten met bewoners en ondernemers bereikt.