Training en Coaching
EN de Buurt

Edwin verzorgt trainingen en coaching op wijkaanpak of wijk- en dorpsgericht werken voor gemeentes, maatschappelijke organisaties of bewoners. Edwin richt zich daarbij vooral op de praktijksituatie van de deelnemers en geeft hen praktische handvatten mee. Daarbij maakt Edwin gebruik van ruime werkervaring en laat hij  inspirerende praktijkvoorbeelden zien of nodigt hij gastsprekers uit die hij kent vanuit zijn brede, landelijke netwerk.

Coachingstraject ondernemend leren werken voor bewoners

Het Oranjefonds heeft een beperkt aantal welzijnsinstellingen en zelfstandig professionals getraind om coachingstrajecten voor bewoners aan te bieden die zich richten op ondernemend leren werken en toepassen. EN de Buurt is gecertificeerd om dit coachingstraject aan te bieden.

Het doel van het coachingstraject is een bewonersinitiatief succesvol te verduurzamen en bewoners leren ondernemend te werken en dit toe te passen. De deelnemers krijgen antwoorden op de volgende vragen:

EN de Buurt gebruikt hiervoor aansprekende werkvormen en aanpakken die goed aansluiten op de deelnemers.

Werkateliers wijkaanpak en inspiratiebijeenkomsten

Edwin ontwikkelt en voert ook werkateliers of inspiratiebijeenkomsten uit die zich richten op wijkaanpak, wijkgericht werken, stimuleren van ondernemend gedrag of wijkeconomie.

Individuele coaching

Vanuit zijn zeer ruime praktijkervaring en vaardigheden biedt Edwin ook 1-op-1 coaching aan bijvoorbeeld wijkmanagers. Hij kiest daarbij voor de methodiek van resultaatgericht coachen.

Inschrijving CRKBO-register

Edwin staat als trainer ingeschreven in bet landelijke Centrale Register Kort Beroepsonderwijs.. Hiervoor heeft hij een kwaliteitsaudit doorlopen en is voor sommige trainingstrajecten ook vrijgesteld van BTW.