Wijkeconomie
EN de Buurt

Wijkeconomie is een containerbegrip. Iedereen heeft er een eigen definitie,  beleving of verwachting bij. Als het gaat om economische principes bij een stad of dorp liggen er nog veel maatschappelijke uitdagingen. De huidige tijd en maatschappelijke context vraagt nieuwe, andere aanpakken op het gebied van leefbaarheid. Meer kijken vanuit economisch perspectief naar wijken, dorpen, wijk- of dorpsontwikkeling of wijkaanpak.

Dat versterken van het economisch denken verloopt grofweg langs 3 sporen:

Sociale stijging

EN de Buurt richt zich vooral op het versterken van wijkeconomie op het gebied van arbeidsparticipatie of stimuleren van ondernemerschap (sociale stijging) en het ondersteunen van bewonersinitiatieven op het vlak van ‘ondernemen’, waarmee bedoeld wordt het zelfbeheer van maatschappelijke voorzieningen als een buurthuis, werkplaats of een sociaal restaurant. Ook wel bewonersbedrijven of wijkondernemingen genoemd. De inzet van EN de Buurt richt zich dan bijvoorbeeld op het uitvoeren van een draagvlak- of haalbaarheidsonderzoek, interim-management, het ontwikkelen van – en het kwartiermaken bij een winkelformule met werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of het maken van een businessplan of interim-projectmanagement voor een buurtbeheerbedrijf.

Winkelstraatmanagement

EN de Buurt kan voor opdrachtgevers ook winkelstraatmanagement uitvoeren in winkelstraten of –plinten in buurten of dorpen. EN de Buurt zoekt daarbij zo nodig de samenwerking met andere ervaren (strategische) partners.