Wie is EN de Buurt
Edwin Broekman

Edwin BroekmanEdwin Broekman (Zaandam, 1965), heeft zich ontwikkeld tot een specialist op bewoners- en ondernemersparticipatie en wijkaanpak. Hij kent het brede spectrum van de stedenproblematiek, vooral op het snijvlak van beleid en praktijk, en spreekt de taal van zowel bewoners, beleidsmakers als bestuurders. Maar Edwin heeft ook veel affiniteit met de leefbaarheid op het platteland of krimpgebieden. Hij voelt zich thuis in een omgeving waarin bewoners en ondernemers gestimuleerd worden het heft in eigen hand te nemen en weer grip op eigen leven en omgeving te krijgen.

Edwin is een echte (ver)binder, hij is praktisch en staat met beide benen op de grond. Hij weet mensen vanuit hun eigen perspectief of belang te binden op inhoud en proces en van daaruit te werken aan een gemeenschappelijk resultaat. Edwin voelt situaties goed aan en weet daarin effectief te handelen. Vanuit rust en vertrouwen biedt hij structuur. Mensen die Edwin kennen ervaren hem als enthousiast, degelijk, gedreven, doortastend, mensenmens, respectvol en allrounder.

Edwin is opgegroeid in Deventer en woont tegenwoordig in Zwolle. Hij weet uit eigen levenservaring hoe het is je vanuit een achterstandspositie omhoog te knokken.

Profiel

U kunt Edwin Broekman inzetten als:

  • Projectmanager
  • Wijkmanager
  • Procesmanager
  • Trainer
  • Coach

Kerncompetenties: gerichtheid op resultaat, sociabel, afronder, verbinder.

Meer informatie

Meer informatie over Edwin vindt u op nl.linkedin.com/in/edwinbroekman

Relevante werkervaring

Een korte samenvatting van relevante werkervaring voor de start van EN de Buurt:

2007 – 2009

Buurtbeheerbedrijf Cambio in Deventer: projectontwikkelaar en projectleider

1999 – 2007

Gemeente Deventer: wijkmanager binnen de Deventer Wijkaanpak voor diverse wijken.

Edwin was lange tijd mijn wijkmanager in een herstructeringswijk. Hij was voortreffelijk in staat buurtbewoners samen met het wijkteam problemen in de buurt te laten aanpakken. Hij zorgde voor een goede onderlinge samenwerking en vlot verloop van de projecten en interne medewerking van de gemeente.

Gosse Hiemtra (wethouder Raalte, oud-wethouder Deventer)

1986 – 1999

Gemeente Deventer: uitvoerend medewerker op diverse beleidsterreinen, waaronder: Wet voorziening gehandicapten, volkshuisvesting, stadsvernieuwing en  monumentenzorg.

Nevenactiviteiten

Edwin is actief binnen het landelijk platform buurt- en wijkgerichtwerken (LPB. Van 1994 tot 1998 was hij lid van de gemeenteraad van de gemeente Olst (nu Olst-Wijhe) in de rol van fractievoorzitter.